Jak to všechno začalo?

Lidé se začali ptát, jak to vlastně všechno zvládáme, jaký je vlastně život po tmě. S několika dalšími nevidomými kolegy, jsme vyprávěli o svých zkušenostech a životě na školách, přednáškách. To mě přivedlo na myšlenku vytvořit něco, co bude dělat osvětu, ukazovat ostatním lidem ve společnosti jak to s nevidomými je. A každá taková zkušenost, je obohacující, inspirující pro ty, kteří chtějí naslouchat a něco vědět, pochopit, poznat.

Dlouhou dobu jsem také dělal masáže, kde jsem mohl lidem někdy vyprávět o úskalích, radostech i starostech našeho života.

%d bloggers like this: